Dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä (2021)

Parantamisen perusteet

Hengen, sielun ja ruumiin käsittävä kokonaisvaltainen lääketiede
(Suomenkielinen tekstitys)

"The Art of Healing"

An Approach to Medicine for Body, Soul and Spirit.
A film portrait of Anthroposophic Medicine and Pharmacy in seven episodes

Katso videot >Jakso 1: Juuret elävät.
100 vuotta antroposofista lääketiedettä
Arlesheimissa Sveitsissä

Jakso 2: Elämän alkuvaiheet. Lastentaudit
Filderklinikalla
Jakso 3: Avohoito.
Antroposofista lääketiedettä jokaisen ulottuvilla


Jakso 4: Nähdä koko ihminen. Taide- ja kehoterapiatJakso 5: Antroposofiset lääkkeet. Luonnosta ihmiselle


Jakso 6: Misteli esimerkkinä integratiivista onkologiastaJakso 7. Valmiudet tulevaisuuteen.
Antroposofisen lääketieteen tutkimus ja koulutus

MPRESSUM and Copyright

Produced on behalf of the Medical Section at the Goetheanum

Imprint Privacy Contact

www.lichtbilder-filmproduktion.de 

Suomennos Seija Zimmermann


TAPAHTUMAT

Goetheanum Dornach (CH)
Tapahtumat

→  Calendar Medical
      Section

→  Calendar Goetheanum 
→  Media library
→  YouTube channelARKISTO

Antroposofinen lääketiede 100 vuotta
Tampere 3.-4.10.2020


Tutkimusseminaari

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemyksetCAM-Conference
9.12.2012


CAMbrella

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...
YHTEISTYÖ


Kansalaisjulistus perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon puolesta” 14.6.2022>>>

lue ja allekirjoita..


www.cam-europe.eu


CAM-Interest Group Antroposofinen
lääketiede ja terveyspolitiikka
EU-parlamenttissa


www.camdoc.eu

alysivut.fi

Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi


KIRJALLISUUTTA


Antroposofinen tietoteoria,
antropologia ja lääketiede

Peter Heusser:"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa
Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Lyhyt katsaus antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


HTA-raportti:
Antroposofinen lääketiede: vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Antroposofinen lääketiede numeroina

Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdfSivukartta

Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

Mitä on antroposofinen
lääketiede?


Antroposofinen lääketiede edustaa yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista lääketiedettä. Se perustuu vankasti perinteiseen biolääketieteeseen, laajentaa näkemyksen siitä ja lisää siihen sekä diagnoosin että hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden antroposofiasta käsin.

 

Antroposofisen lääketieteen lähtökohtana on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla aloittama työ lääketieteen parissa, jota on kehitetty vuosikymmenien saatossa eteenpäin ja joka on levittäytynyt kautta maailman. Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan nykyään yli 65 maassa.

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), Antroposofinen lääketiede korostaa ja edesauttaa potilaan itseparannuskykyä (salutogeneesi). 
Antroposofisen lääketieteen hoidot ja neuvonta auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen ja ne tukevat potilasta ottamaan uudelleen vastuun elämästään.


Lue lisää
          Filderklinik Stuttgart

Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?


Antroposofista lääketiedettä voivat harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän jatkokoulutuksen antroposofisen lääketieteen alalla.

 

Antroposofinen lääketiede tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttavat niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit.

 

Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä ja joissakin maissa myös antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa.

Antroposofinen lääketiede on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.

Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan kaikilla lääketieteen erikoisaloilla mukaan lukien sisätaudit, kirurgia, kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia.


Lue lisää 

 


KOULUTUSVastatakseen antroposofisen lääketieteen
kasvavaan suosioon maailmanlaajuisesti,
Maailman terveysjärjestö (WHO) on 29.3.2023
julkaissut antroposofisen lääketieteen
koulutuksen vertailu-analyysin (benchmarks)
.
WHO:n pätevyysvaatimusten asettaminen
antroposofisen lääketieteen alalla toimiville
ammattilaisille kuvastaa sen merkitystä
maailmanlaajuisena lääketieteellisenä
käytäntönä ja tarjoaa potilaille ennustettavan
tason hoitoa.Akademie Anthroposophische Medizin GAÄD


Keitä ovat antroposofiset terapeutit?


Lääkkeellisen hoidon lisäksi Antroposofiseen lääketieteeseen kuuluu

mm. eurytmiaterapia(hoitoeurytmia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen, vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito.

 

Tämän lisäksi käytetään luovia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe) sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja.

 

Antroposofinen lääketiede sisältää myös ulkoisia hoitoja(kylvyt, hauteet ja kääreet), joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat.

 

Sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa

ja avohoidossa, vanhustenhoidossa ja 
saattohoidossa.

 

Antroposofisiin terapioihin kuuluu myös biografiatyö, perheterapia ja antroposofinen psykoterapia.

 

Yleensä lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten he määräävät lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa.

 

Monet terapeutit on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti yksityisvastaanotolla,  julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.


Lue lisääMitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?


Antroposofiset lääkevalmisteet

(AMPs = Anthroposophic Medicinal Products) sisältävät luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä.

 

AMPs valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina.

 

Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC) ohjeita.

Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti.

 

Lisätietoja antroposofisesta farmasiasta löytyy mm. International Association of Anthroposophic Pharmacists IAAP sivuilla.

 

Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.


Lue lisääAntroposofinen lääketiede
COVID-19 pandemiassa


Useat antroposofiset sairaalat Saksassa ja Sveitsissä osallistuvat COVID-19-potilaiden hoitoon.

 

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin

 Yleisesti antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä. 

 

IVAA ja Goetheanumin Lääketieteellinen osasto ilmaisevat 12.1.2021 julkaistussa kannanotossa tyytyväisyyden siitä, että on onnistuttu kehittämään SARS-CoV-2 virusta vastaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, joilla on tärkeä tehtävä voittaa COVID-19 pandemia.

Lue lisää

Lisätietoja myös

https://medsektion-goetheanum.org/en/news/covid-19
Antroposofiset lääkevalmisteet


Misteli
Onko antroposofisen lääketieteen piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?


Antroposofista lääketiedettä opetetaan useiden yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa monissa maailman maissa. Antroposofisen lääketieteen professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat 
L
ehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Witten/Herdeckeyliopistossa Saksassa ja Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM Bernin yliopistossa Sveitsissä.

Lue lisää


Vertaisarvioitut tiedeartikkelit

 

Antroposofisen lääketieteen alkuaikoista lähtien on tehty kliinisia ja prekliinisia tutkimuksia.

Nykyään on käytettävissä  satoja julkaisuja vertaisarviointilehdissä antroposofisen lääketieteen vaikutuksesta, tehosta ja turvallisuudesta.

 

Tutkimusten lähtökohdat ovat kaikki lääketieteen erikoisalat. Menetelmät kattavat kaikki näyttöön perustuvan lääketieteen metodeja satunnaistetuista kaksoissokkokokeista tapausselostuksiin.

LUE LISÄÄ: Tiedejulkaisut vertaisarviointilehdissä

Katsaukset
Turvallisuus, antroposofisten lääkevalmisteiden mahdolliset riskit, sivuvaikutukset ja interaktiot
Kliininen tutkimus aihepiirin mukaan
Antroposofinen lääketiede integratiivisen lääketieteen systeemina
Eurytmia-terapia (hoitoeurytmia)
Ulkoiset hoidot, sairaanhoito, hieronnat
Antroposofiset taideterapiat
Antroposofinen elämäntapa
Perustutkimus ja prekliininen tutkimus
yms.

Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta,
joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääkeellinen hoito.

 

Lisätietoja mistelihoidon käytöstä ja tutkimusnäytöstä vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta löytyy sivusta www.mistelihoito.fi


Onko antroposofisen
lääketieteen alan

toimintaa Suomessa?

Lääkärit


Antroposofiset lääkärit toimivat Suomessa yksityisvastaanotolla, vanhusten hoidossa, hoitopedagogiikassa ja joissakin Steinerkouluissa. Lääkäreiden yhteistyöelimenä on
Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry

 

Terapeutit


Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys (ALY) ry.

SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin.

Kehitysvammaistyö, hoitopedagogia, sosiaaliterapie, Camphill liike


Asumis- ja koulupalveluja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille hoitopedagogian pohjalla.

Hoitopedagogia/sosiaaliterapia on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Lue lisää


Palveluja iäkkäille ihmisille


Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm. Palvelutalo Sofiassa Helsingissä.

Lue lisää


Antroposofinen lääketiede ja terveyspolitiikka
EU-parlamenttissa

Yhä useammat Euroopan parlamentin jäsenet osoittavat kiinnostusta integratiiviiseen lääketieteeseen sekä täydentävään ja vaihtoehtoiseen lääketieteeseen (CAM) osana terveyspolitiikkaa.

Myös useat suomalaiset Europarlamentin jäsenet ovat ilmaisseet kansalaisten kasvavan tarpeen saada käyttöön turvallisia ja tehokkaita integratiivisen lääketieteen menetelmiä.

 

MEP Interest groupin tapahtumat ovat Euroopan parlamentin järjestämiä tilaisuuksia, joita parlamentin jäsenet isännöivät tarjotakseen tietoa parlamentin jäsenten kollegoille erillisistä aiheista.

Suomalainen europarlamentaarikko

Sirpa Pietikäinen on yksi ryhmän varapuheenjohtajista.


MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health EVENT 

in prevention and management of COVID-19 and long COVID

 

Tuesday  14 June, 2022

15:00-17:00 CEST 

European Parliament and online

Katso taltioinnin

https://youtu.be/vNMpih0MmVI

CAM-Conference
9.12.2012