www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Koulutus

Koulutus Lääkärit

Korkea ammatillinen taso pyritään toteuttamaan antroposofisten lääkäreiden kohdalla syvällisen koulutuksen kautta ja asettamalla antroposofisena lääkärinä toimimiselle käytännön ohjeet. Kansallinen lääketieteen lisensiaatin tutkinto on perusvaatimuksena voida harjoittaa antroposofista lääketiedettä.
Peruskoulutus sisältää pätevyyden ja oikeuden toimia käytännön lääkärinä tai spesialistina jollain lääketieteen erityisalalla. Tässä suhteessa antroposofisen lääkärin koulutus ei poikkea perinteisen lääkärin koulutuksesta. Tämän yliopistollisen peruskoulutuksen lisäksi antroposofisen lääkärin koulutukseen sisältyy 2-3 vuoden ajan teoreettista opiskelua, jonka rinnalla on ohjausjaksoja mentorin toimesta, jonka valtuuttaa kansallinen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys, sekä tapausselostukset. Lisänä on eri erityisaloille järjestetyt “postgraduate training courses”. Vastuu lääkäreiden koulutuksesta on kansallisilla antroposofisten lääkäreiden yhdistyksillä ja kansainvälisellä antroposofisten lääkäreiden yhteisöllä, joka kokoontuu säännöllisesti.
Suomessa ei ole saatavissa peruskoulutusta antroposofisessa lääketieteessä.
Antroposofisen lääketieteen harjoittaminen voi vaihdella riippuen kunkin EU maan omasta tilanteesta ja työolosuhteista. Antroposofisten lääkäreiden kansainvälinen yhteisö on sopinut minimivaatimuksista hyvätasoisen lääketieteellisen toiminnan osalta, jotka on koottu yhteen: “Guidelines for Good Professional Practice in Anthroposophic Medicine”. Lisäksi antroposofiset lääkärit työskentelevät noudattaen “Model Guidelines for the Practice of Complementary Therapies (CAM) by Medical Doctors in the European Union”, mikä on neljän suurimman Eurooppalaisen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen IVAA, ECH, ECPM ja ICMART:n yhteenliittymä. Lisäinformaatiota ja toimintaohjeet ovat ladattavissa osoitteesta www.ivaa.eu.

Koulutus Antroposofiset terapiat


Therapiamuoto

Koulutus Suomessa

Koulutus EU:ssa ja Sveitsissä

Hoitoeurytmia

Luentoja ja seminaareja
www.antroposofinenlaaketiede.fiwww.alysivut.fi

www.medsektion-goetheanum.org kesto 5,5v.

Kuvataideterapia ja
muovailu

Aiemmin oli 3-4v. koulutus
www.antroposofinenlaaketiede.fiwww.alysivut.fi

www.medsektion-goetheanum.org kesto 4v.

Musiikkiterapia

Luentoja ja seminaareja
www.antroposofinenlaaketiede.fiwww.alysivut.fi

www.medsektion-goetheanum.org kesto 4,5v.

Puhetaideterapia

Ei

www.medsektion-goetheanum.org

Hieronta ja ulkoiset hoidot

Osakoulutus, luentoja ja seminaareja
www.antroposofinenlaaketiede.fiwww.alysivut.fi

www.medsektion-goetheanum.org kesto riippuvainen peruskoulutuksesta

Biografiatyö ja antroposofinen psykoterapia

Ei

www.medsektion-goetheanum.org jatkokoulutus psykologeille ja psykiatreille

Hoitopedagogiikka

Täydellinen koulutus
www.snellman-korkeakoulu.fi
www.antroposofinenlaaketiede.fiwww.alysivut.fi

www.khsdornach.org
www.medsektion-goetheanum.org  

Koulutuksessa noudatetaan opetusohjelmaa ja laatukriteereitä, joista vastaa kansalliset kunkin alan yhdistykset/koulut. Virallinen koulutus saa valtuutuksen kansainvälisen antroposofisen lääketieteellisen yhteisön puolesta, jota edustaa Goetheanumin lääketieteen osasto ja ICAM (International coordination Anthroposophic Medicine).   
Yksityiskohtainen kuvaus terapioista ja koulutuksesta löytyy osoitteesta www.medsektion-goetheanum.org