lue lisää...
www.iaap.org.uk

www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Antroposofiset lääkkeet

Mitä ovat antroposofiset lääkkeet?

Antroposofisessa laajennetussa lääketieteessä tarkastellaan fyysisen elimistön lisäksi kolmea olemuspuolta, jotka avaavat ihmisolennosta kokonaisemman kuvan. Niitä kutsutaan elämän- ja sielunjärjestelmäksi sekä persoonaksi tai minäksi. Kyseessä on kolme ei-aineellista olemusta, jotka ovat jokaiselle ennakkoluulottomalle käsitettävissä, vaikkakaan eivät ole suoranaisesti fyysisin aistein havaittavissa. Niiden määritteleminen ei-aineelliseksi ei kuitenkaan merkitse, että antroposofinen lääketiede perustuisi uskonnollisille tai muunlaisille uskomuksille. Olemuspuolten välillä vallitsee herkkä tasapaino, jonka järkkymistä seuraa sairastuminen. Antroposofinen lääketiede kuvailee niiden luonnetta ja pyrkii selvittämään, miten sairaudet aiheutuvat niiden keskinäisten suhteiden häiriöistä. Antroposofinen lääketiede ei torju kirurgisia toimenpiteitä tai tavanomaisia lääkkeitä tarpeen vaatiessa, mutta tarjoaa niiden lisäksi monia lääkkeitä ja terapiamuotoja, jotka laajentavat hoitomahdollisuuksia.

Antroposofinen laajennettu lääketiede on kuvannut kolme eri järjestelmää sen perusteella, miten ihmisen kolme eri ei-aineellista olemuspuolta vaikuttavat fyysisessä ruumiissa.

Terveyden ylläpitämisessä on kyse mm. aineenvaihdunnan ja hermo-aistialueen prosessien tasapainosta. Tässä rytmisellä järjestelmällä on erityinen osuus, joten sillä on myös erityisasema parantumisessa.

Antroposofian perustietämyksiin kuuluu se, että ihminen ja luonto ovat kulkeneet yhteisen kehitystien, mikä tekee ymmärrettäväksi ihmisen ja luomakuntien välisen sukulaisuuden. Mineraalin, kasvin tai eläimen olemusta ja toisaalta ihmisen olemusta tutkimalla on mahdollista löytää yhteyksiä näiden eri luomakuntien välillä, esim. tietyn kasvin ja tietyn ihmiselimen tai tietyn mineraalin ja tietyn ihmisen elintoiminnan välillä.

Olennaista on luonnonilmiöiden kokonaisvaltainen tarkastelutapa. Esim. lääkekasvia ei nähdä yksinomaan kemiallisena laboratoriona, jonka parantava vaikutus perustuu yhteen kemialliseen aineeseen muiden osien kasvista ollessa tarpeettomia. Kasvia tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin sen sisältämien kemiallisten yhdisteiden lisäksi otetaan huomioon mm. kasvutapa ja -paikka, ulkonainen olemus sekä kehitysasteet. Tämän kokonaisuuden perusteella voidaan tehdä päätelmiä kasvin lääkinnällisistä vaikutuksista ja vaikutusalueista elimistössä.

Antroposofisissa lääkkeissä käytetyt raaka-aineet ovat peräisin kasvi-, eläin- tai mineraalikunnasta. Luonnonaine sellaisenaan soveltuu vain harvoin lääkkeeksi. Toivottu parantava vaikutus saadaan esiin vasta määrätyn muokkaamisen, farmaseuttisen prosessin, jälkeen. Farmaseuttisiin prosesseihin kuuluu erilaisia farmakognostisia menetelmiä, kuten maserointi, digestointi, hauduttaminen, keittäminen ja tislaus. Näiden perinteisessäkin farmasiassa käytettyjen valmistusmenetelmien lisäksi käytetään lähtöaineen muokkaamiseen potensointimenetelmää, jonka merkitys antroposofisessa farmasiassa on hyvin keskeinen. Potensointimenetelmän on kehittänyt homeopatian "isänä" tunnettu Samuel Hahnemann (1755-1843). Potensoinnissa lähtöainetta laimennetaan rytmisesti inertillä väliaineella. Yleisimmin käytettyjä potensoimisväliaineita ovat etanoli-vesi, vesi ja laktoosi. Kun laimentaminen suoritetaan suhteessa 1:9 eli 1 osa lähtöainetta, 9 osaa väliainetta ja edelleen 1 osa näin saatua laimennosta, 9 osaa väliainetta jne., saadaan ns. D-sarjan laimennokset, joista käytetään merkintöjä D1, D2, D3 jne.

On syytä korostaa, että lähtöaineen laimentaminen millä tahansa tavalla em. suhteissa ei ole potensointia. Potensointi suoritetaan tietynlaisella rytmisellä ravistelulla, jonka kesto on määrätty. Samaa menetelmää käytetään ns. klassisessa homeopatiassa. On kuitenkin otettava huomioon, että homeopatian diagnostis-hoidollinen lähestymistapa on aivan erilainen kuin antroposofisessa lääketieteessä, vaikka molemmissa menetelmissä käytetään homeopaattisia lääkkeitä.

Antroposofisten lääkkeiden saatavuus Suomessa

Tämän tekstin kirjoitushetkellä marraskuussa 2016 osa WELEDAn, WALAn ja Helixorin valmistetta on edelleen saatavilla apteekeissa rekisteröityinä tai myyntiluvan perusteella. Näitten määrä vähenee kuitenkin jatkuvasti, koska vain pienelle osalle ns. ”homeopaattisille” antroposofisille lääkkeille asema on turvattu lääkelaissa. Näiden lisäksi FIMEA myönsi tällä hetkellä vajaa 100 WELEDAn ja vajaa 100 WALAn valmisteelle määräaikaisen kulutukseen luovuttamisluvan ilman rekisteröintiä (lupa: pdf). Tämä lupa päättyy 01.01.2019 ja sen jälkeen antroposofiset valmisteet voidaan myydä Suomessa vain rekisteröityinä tai myyntiluvan perusteella.

Lisätietoja antaa FIMEA:
http://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Maahantuojat

WELEDA

Lisätietoja WELEDAN lääkkeistä: www.weleda.de

Circlum Farmasia Oy (maahantuoja)
Hämeentie 7
00530 Helsinki
puh: 029 340 0250
fax: 029 340 0269
e-mail: info@circlumfarmasia.fi
www.circlumfarmasia.fi


WALA

Lisätietoja WALA:n lääkkeistä: www.wala.de

Magnum Medical Finland Oy (maahantuoja)
Heidehofintie 2
01300 Vantaa
Puh: 020 7598897
www.magnummedical.fi

Lisätietoja WALA:n kosmetiikasta: www.wala.de

Itu Biodyn Oy (maahantuoja)
Asentajankatu 5
00880 Helsinki
Puh. +358 (0)9  774 30 10
Fax. +358 (0)9  698 82 14
Itu@itubiodyn.fi
 


HELIXOR

Lisätietoja Helixor:n lääkkeistä www.helixor.de

Pharma-Lion Oy (maahantuoja)
c/o Circlum Farmasia Oy

Hämeentie 7
00530 Helsinki
puh: 029 340 0250
fax: 029 340 0269
e-mail: info@circlumfarmasia.fi
www.circlumfarmasia.fi