www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

CAM Euroopan Parlamenttissa

Täydentävien hoitomuotojen lisähyöty kehitettäessä terveyttä koskevia tulevaisuuden suunnitelmia kiinnostaa yhä enemmän myös EU:n parlamentin jäseniä. Juuri suomalaiset parlamentaarikot toivat esille kansalaisten ilmaiseman tarpeen turvallisten ja tehokkaiden täydentävien hoitomuotojen saatavuudesta.

Euroopan Parlamentti järjesti 9.10.2012 suuren CAM-konferenssin, jossa todettiin: näitä hoitomuotoja tarvitaan Euroopassa ja niiden tulevaisuus on turvattava lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten taholta. Lisäksi halutaan tukea näihin hoitomuotoihin liittyvää tutkimusta. Tähän mennessä on tiedossa, että täydentävät hoitomuodot mahdollistavat terveydenhoidon kustannusten säästöä, koska ne painottavat ennaltaehkäisyn merkitystä. Lisäksi kroonisten sairauksien pitkäaikaishoidossa näillä menetelmillä voidaan vähentää sairaalahoitotarvetta ja vähentää tavanomaisten lääkkeiden käyttöä ...lue lisää y.m. kaikki Konferenssin esitykset


CAM seminaarit Euroopan Parlamenttissa

Terveyskomissaari Toni Borg puhui CAM-meppiryhmän CAM-seminaarissa Brysselissa : terveystuotteiden ja -palveluiden saatavuus ja vapaus valita ovat perusoikeuksia... lue lisää

CAM-meppiryhmä (CAM-Interest Group) järjestää EU-parlamenttissa säännöllisesti seminaarit eri aiheista CAM/IM aiheista: lue lisää...