>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kasvikurssi 2016

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Kurssitoiminta

Yhdistys järjestää vuosittain jatko- ja täydennyskoulutusta antroposofisen lääketieteen alueella


Kasvintarkastelusta lääkekasviin (25. jatkokurssi)

KURSSI ANTROPOSOFISESSA LÄÄKETIETEESSÄ KÄYTETYISTÄ FARMASEUTTISISTA PROSESSEISTA
Aiheena: Ahomansikka (Metsämansikka) (Fragaria vesca)

Kurssista vastaavat SALLY:n lääkärit

Aika: 6.- 9.6.2019
Kurssipaikka:
  Iloranta, Rukkoilantie 129, 14700 Hauho, Puh.: 040 5131139, www.iloranta.fi

Ohjelma pdf

Von der Pflanzenbetrachtung zur Heilmittelfindung (24. Fortsetzungskurs)
PHARMAZEUTISCHE PROZESSE IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN MEDIZIN
Thema: Walderdbeere (Fragaria vesca).

Verantwortlich: Verein Anthroposophischer Ärzte in Finnland

Zeitpunkt: 6.-9.6.2019
Ort: Iloranta, Rukkoilantie 129, 14700 Hauho, Tel.:+358 40 5131139, www.iloranta.fi

Programm pdf


Kasvikurssi on nelipäiväinen seminaari goetheanistisesta kasvitarkastelusta otsikkonaan ”Kasvitarkastelusta lääkevalmisteeksi”. Suomalaisen lääkäriyhdistyksen jäsenten lisäksi seminaarissa myötävaikuttavat tai ovat myötävaikuttaneet merkittävästi mm. seuraavat henkilöt:Franziska Römer, Markus Sommer, Ragnar Wiedersheim-Paul, Herwig Judex ja Andreas Bindler. Tämä kurssi järjestetään vuonna 2019 25. kerran peräjälkeen. 


Kuva: destillaatioprosessi käynnissä........................metsälaboratorion saalis


Kuva: "nousukuva" katajan lehdistä

Toinen keskeinen seminaari on hoitoeurytmiakurssi lääkäreille ja hoitoeurytmisteille otsikkonaan ”Äänteeseen pohjaava liike terapeuttisena koulutuksena” Ursula Ziegenbeinin kanssa. Seminaari järjestetiin keväällä 2007 samoin 13. kerran peräjälkeen. Nykyään toiminta jatkuu Baltian maissa vuorotellen Tarttussa ja Riikassa.