Goetheanum
Dornach, CH

Ita Wegman Insttitttuuti Arlesheim, CH


SALLY:n kurssitoiminta

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry

Lääkäriyhdistyksen tarkoituksena on tukea, edustaa ja tehdä tunnetuksi laajennetun lääketieteen impulssia, joka perustuu Rudolf Steinerin antroposofiseen hengentieteeseen ja lääkäri Ita Wegmanin sen pohjalta aloittamaan työhön.

Lääkäriyhdistyksen jäsenet näkevät atroposofisessa hengentieteessä tieteellisen menetelmän, jolla voidaan tutkia ja saavuttaa tietoja ihmisen henkis-sielullisen yhteyksistä hänen elimistöönsä samoinkuin henkis-sielullisen yhteydestä sairauteen ja parantumiseen liittyviin tapahtumiin.

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys arvioi diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä ja lääkkeitä, joita tarvitaan laajennetun lääketieteen pohjalta harjoitetussa lääkäritominnassa. Se pyrkii olemaan asiantuntijaelin suhteessa viranomaisiin, kun on kyse em. lääkkeellisistä ja ei-lääkkeellisistä menetelmistä.

Lääkäriyhdistys antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa niin, että antroposofisen laajennetun lääketieteen asema tulisi tunnustetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän toteuttamiseksi se työskentelee yhdessä kansainvälisen antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton kanssa (Internationale Vereinigung anthroposophischer Ärztegesellschaften IVAA), sekä muiden järjestöjen, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa, jotka edustavat hoitovapautta ja monimuotoisuutta lääketieteen alueella.

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja ulkojäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä lääkäri, hammaslääkäri ja eläinlääkäri tai näiden alojen kandidaattitutkinnon suorittanut, joka näkee antroposofisessa hengentieteessä oikeutetun tieteellisen perustan ja tämän ilmaisuna on Yleisen antroposofisen seuran (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Domach) jäsen.

Ulkojäseniä voivat olla lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit, jotka eivät ole Yleisen antroposofisen seuran jäseniä, tai ovat cm. alojen opiskelijoita tai farmaseutteja, humaanibiologeja, kliinisiä kemistejä tai muihin lääketieteellisiin ammatteihin kuuluvia.


KUINKA VOIN LIITTYÄ SUOMEN ANTROPOSOFISEN LÄÄKETIETEEN LÄÄKÄRIYHDISTYS (SALLY) RY:N JÄSENEKSI?

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen osoitteella:

Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry
Korppaanmäentie 16 A 6
00300 HELSINKI
info(a)antroposofinenlaaketiede.fi