Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke DE

Witten/Herdecke yliopiston opetusairaala

www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Antroposofinen lääketiede Euroopassa ja maailmalla

ANTROPOSOFISTA LÄÄKETIEDETTÄ HARJOITTAA siihen kouluttautuneet lääkärit ja valmisteita määrää yli 30.000 lääkäriä 19 EU jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Eesti, Englanti (United Kingdom), Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Latvia, Portugali, Puola, Romania, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tsekki) ja Norjassa, Sveitsissä ja Euroopan ulkopuolella, yhteensä yli 60 maassa ympäri maailmaa (www.ivaa.eu/?p=162).

ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE ON LÄÄKÄRIJOHTOINEN JÄRJESTELMÄ. Koulutetut terapeutit toimivat sairaita hoitaessaan ja kuntouttaessaan yhteistyössä lääkärin kanssa. 

TERAPIAT: Lääkemääräysten lisäksi AL:een (antroposofinen lääketiede) kuuluu hoitoeurytmia (eurythmiaterapia) – erityinen liikuntaterapiamuoto, ulkoiset hoitomenetelmät kuten kääreet, kylvyt ja hieronnat, taiteelliset terapiat kuten musiikkiterapia, terapeuttinen piirtäminen ja -maalaus, muovailu ja kuvanveisto sekä puhetaideterapia. Viime vuosikymmeninä myös biografiatyö ja antroposofinen psykoterapia. Kaikki nämä terapiat ovat edustettu Suomessa lukuun ottamatta antroposofista psykoterapiaa.(www.ivaa.eu/?p=141)

AL sisältää erityisiä ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet) ja huolenpitoa erityisesti antroposofisiin hoitoihin kouluttautuneilta hoitajilta (sairaanhoitajilta), jotka toimivat sekä sairaaloissa että avohoidon puolella. Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkou-lutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä (www.palvelukotisofia.fi) sekä useissa kehitys-vammaisten hoitokodeissa ympäri maata. Lisätietoja: www.alysivut.fi.

Lisäksi hoitopedagogiikka on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketie-dettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan. 

Suomessa lääkäreiden yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (ALLY ry, perustettu 1993). Yhdistys on kansainvälisten antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton jäsen (IVAA, www.ivaa.eu). Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys (ALY ry, perustettu 1987). 

ANTROPOSOFISET LÄÄKEET kuuluvat lääkelain piiriin.(www.ivaa.eu/?p=119)

ANTROPOSOFISIA SAIRAALOITA ja sairaaloiden osastoja on perustettu Alankomaissa, Brasiliassa, Englannissa, Italiassa, Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. AL harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgian, kardiologian, dermatologian, neurologian, gynekologian ja obstetriikan, onkologian, ortopedian, pediatrian, psykiatrian ja reumatologian. AL on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä. AL yhdistää perinteisen lääketieteen ja integratiiviset antro-posofiset modaliteetit.(www.ivaa.eu/?p=140)

ANTROPOSOFISTA LÄÄKETIEDETTÄ OPETETAAN säännöllisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen yhteydessä yliopistoissa Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Latviassa, Saksassa ja Sveitsissä. Suomessa ALY ry. ja ALLY ry. järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.(www.ivaa.eu/?p=139)

(Päivitetty 22.2.2019)