Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Kansainväliset vaatimukset antroposofisen lääkärin pätevyyteen myöntämiseksi

  1. Antroposofisen lääkärin pätevyyden myöntäminen edellyttää täysin suoritettua lääkärin peruskoulutusta (laillistettu lääkäri).

  2. Osoitus vuoden pituisesta täysiaikaisesta antroposofian ja antroposofisen lääketieteen perusteiden opinnoista tai kolmivuotisesta osa-aikaisesta työn ohessa suoritetusta koulutuksesta tai vastaavasta osoitettavissa olevasta intensiivisestä itseopiskelusta mukaan lukien etäopinnot.

  3. Osoitus kaksivuotisesta jatkokoulutuksesta toimimisesta käytännön lääkärinä kunkin maan antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen tai Goetheanumin lääketieteellisen osaston hyväksymällä klinikalla, antroposofisella yleis- tai erikoislääkärin vastaanotolla tai mentorin ohjauksessa  omalla vastaanotolla.

  4. Kahden dokumentoidun sairauskertomuksen esittäminen ja osoitus käydystä keskustelusta, jossa hakija kykeni osoittamaan voivansa käyttää itsenäisesti antroposofisen lääketieteen perusteita. Muilta osin ovat voimassa kunkin maan lääkäriyhdistyksen maakohtaiset sopimukset pätevyyden myöntämiseksi. Goetheanumin lääketieteelliselle osastolle on mahdollista antaa antroposofisen lääkärin opinnäyte ja saada pätevyys, mikäli hakijalääkärillä ei ole mahdollisuutta riittävään koulutukseen omassa maassaan.

  5. Kunkin maan lääkäriyhdistys voi päättää pätevyyden uudelleenmyöntämisen tarpeellisuudesta.

  6. Antroposofisten lääkäriyhdistysten johtokuntien konferenssi hyväksyi syyskuun 20. päivänä 2002 nämä kansainväliset vaatimukset, ja kansainvälinen antroposofisten lääkäriyhdistysten liiton hallitus (Internatioale Vereinigung Anthroposophischer Aerztegesellschaften IVAA) vahvisti ne tammikuun 19. päivänä 2003. Ne astuvat voimaan syyskuun 18. päivänä 2003.