www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä suomeksi

Peter Heusser: KEHYTTYVÄ IHMISKUVA JA TIEDE

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa
Osa II: Antropologista pohdintaa

Peter Heusserin tiedeteos, joka käsittelee antroposofian ja tieteen suhdetta lääketieteen kannalta, ilmestyy suomenkielisenä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa (luvut 1-4) "Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa" paneutuu tietoteoreettisiin kysymyksiin, luonnontieteeseen empiirisen ontologisen idealismin valossa sekä empiiriseen psykologiaan. Toisen osan (luvut 5-7) "Osa II: Antropologista pohdintaa" sisältö käsittelee antropologian ja antroposofisen hengentieteen suhdetta luonnontieteeseen pohjautuvaan lääketieteeseen

Tiedote kirjasta (pdf)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner, Ita Wegman Parantamisen Perusteet Hengentieteen tietämykseen perustuva laajennettu hoitotaito

Alkuteos:
Rudolf Steiner und Ita Wegman
Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen


© Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach, Schweiz und
Ita Wegman Nachlassverwaltung, Arlesheim, Schweiz

Tämän kirjan ovat kirjoittaneet filosofian tohtori Rudolf Steiner ja lääketieteen tohtori Ita Wegman yhdessä. Lääketiede on sikäli erityisasemassa Rudolf Steinerin avartamien elämänalueiden joukossa, että tämä antroposofisesti laajennetun lääketieteen perustoja käsittelevä ”Parantamisen perusteet” on ainoa teos, jonka hän kirjoitti yhdessä toisen henkilön kanssa ja joka lisäksi on suunnattu tietylle ammattikunnalle.

Suomenkielinen laitos perustuu vuoden 1925 ensimmäisen painoksen tekstiin, jossa on huomioitu seitsemänteen painokseen (1991) tehdyt tarpeelliset korjaukset. Suomennoksen rinnalla kulkee aukeamittain aseteltuna saksankielinen alkuteksti. Teoksen lopussa on vuoden 1925 ensimmäisen painoksen esipuhe ja loppusanat sekä tekstiin liittyviä huomautuksia, jotka noudattavat osittain amerikkalaista laitosta vuodelta 1999.

Suomenkielinen laitos on syntynyt Arto Ingervon suomennoksen pohjalta, jota Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyk-sen työryhmä (Jukka Korhonen†, Reijo Kurppa, Esko Osmo sekä Seija ja Peter Zimmermann) on työstänyt vuosina 2002-2007.

Kansikuva: Klaus Salomaa
Ulkoasu ja taitto Peter Zimmermann

© Suomen antroposofinen liitto ja
Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys 2008
ISBN: 978-952-5507-19-5
Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Tallinna 2008

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Volker Fintelmann Intuitiivinen Lääketiede Antroposofinen lääketiede käytännössä Perusteet - hoitoaiheet - hoitosuositukset

Alkuteos:
Volker Fintelmann
Intuitive Medizin in der Praxis (5.Auflage)


© 2007 Hippokrates Verlag in MVS
Medizinverlage GmbH&Co.KG,
Stuttgar, German

Intuitiivinen lääketiede on Rudolf Steinerin käyttämä ilmaus; siinä tavallista lääketiedettä täydennetään antroposofisesti. Tässä kirjassa on laaja-alainen ihmistieto sovellettu nykyajan tilanteeseen terveyden ja sairauden kysymyksissä.

Volker Fintelmann kuvaa sairauksien syitä ja esittelee antroposofisen lääketieteen hoitomuotoja ja - keinoja ja sen käyttämiä eritysiä lääkevalmisteita sekä niiden valintaperusteita. Hän tarkastelee nykylääketieteen ongelmia ja tuo esiin näkemyksiään siitä, millä tavoin antroposofian mahdollistama lähestymistapa voi tarjota keinoja niiden ratkaisemiseen.

Alkuteoksen viidennestä, kokonaan uudistetusta painoksesta suomentanut Arto Ingervo ja lääketieteen terminologian kannalta tarkistanut LL Reijo Kurppa.

Kannen taustakuva Klaus Salomaa
Julkaisutoiminta ja taitto Pentti Aaltonen

© Suomen antroposofinen liitto 2009
ISBN 978-952-5507-28-7
Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Tallinna 2009

Kirjamyynti:

SUOMEN ANTROPOSOFINEN LIITTO, Uudenmaankatu 25 A 4, 00120 HELSINKI, puh. +358 (0) 9 6962520, fax +358 (0) 9 6802591,toimisto@antropos.fi www.antropos.fi