Uutos koko kasvista

Kahdeksan erilaista valmistetta

www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Valmisteet

(Katso myös www.mistel-therapie.de)

Lyhyesti: Antroposofiset ja muut mistelivalmisteet poikkeavat toisistaan valmistustavan ja käytön suhteen. Antroposofiset mistelivalmisteet jaotellaan aina emäpuun mukaan. Kolme misteliuutosta on normitettu tietyn mistelilektiini I:n tai mistelilektiininkokonaispitoisuuden suhteen

Uutos koko kasvista: Kaikki mistelivalmisteet- myös ne, jotka on normitettu tai standardoitu lektiinipitoisuuden suhteen- ovat uutoksia koko kasvista.

Kahdeksan erilaista valmistetta: Saksassa on saatavilla yhteensä kahdeksaa erilaista mistelivalmistetta, joista viisi tulee antroposofisen lääketieteen piiristä ja kolme fytoterapeuttisen terapiasuunnan puolelta.


Saksassa on saatavilla kaikkiaan kahdeksaa eri mistelivalmistetta, joista viisi tulee antroposofisen lääketieteen piiristä ja kolme yrttilääkinnän (fytoterapia)  puolelta.

Antroposofisia valmisteita ovat abnobaVISCUM®, HELIXOR®, Iscador®, Iscucin®, ja Itävallassa myyntiluvan saanut, mutta myös Saksassa saatava Isorel®. 

Antroposofinen ja fytoterapeuttinen terapiasuunta poikkeaa toisistaan misteliuutosten valmistuksen  ja käytön suhteen:

Fytoterapeuttisia valmisteita ovat Cefalektin®, Eurixor® ja Lektinol®. Kaikkien valmisteiden kohdalla on kyse koko kasvin käsittävästä kokonaisuutoksesta.

Eurixor® ja Lektinol®  valmisteet on yhdenmukaistettu mistelilektiini I:n suhteen. Kaikki valmisteet ovat standardoituja valmistusmenetelmänsä suhteen (”prosessi standardointi”), jotta päästään pitkälti samana pysyviin pitoisuuksiin mistelin aineosasten suhteen.

Nämä valmisteet eivät eroa emäpuun eikä kesä-talvisadonkorjuun suhteen. Ne annostellaan myös samana pysyvän kaavion mukaisesti.