www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Misteliterapian käyttö

(Katso myös www.mistel-therapie.de)

85 vuoden kokemuksen perusteella voidaan todeta, että misteliterapia soveltuu pahanlaatuisten tuumorien hoitoon kaikissa eri vaiheissa. Sitä voidaan käyttää komplementtina yksilölliselle onkologiselle terapialle. Kontraindikaatioita ovat kaikki tulehdukselliset ja hyperpyreettiset tilat, jossa oireita pahentaa mistelin tulehdusta stimuloiva vaikutus. Tästä johtuen on myös suositeltavaa pitää taukoa mistelihoidoista silloin kun hoidetaan kuumetta nostattavilla immunoterapiolla, kuten interferoneilla tai interleukin 2:lla.  Yleisin hoitotapa on ihonalainen injektio 2- 3 kertaa viikossa aina eri kehon osiin. Injektio suoraan tuumorialueen läheisyyteen voi vahvistaa tuumorin inhibitio vaikutusta paikallisesti.  Muille aplikaatiotavoille ei ole olemassa hyväksyttyjä säädöksiä, vaikka intrapleuraalinen annnostelu on tehokasta kun on kyse pahanlaatuisesta keuhkonesteestä ja hoitomuoto on hyvin siedetty ja tutkimukset tukevat sitä [1,2]). Suonensisäinen infuusio vaikuttaa voimakkaasti kiputuntemukseen ja todennäköisesti myös tuumorin inhibitioon ja hoidolla on tulevaisuutta, kuten myös intratuumorisilla pistoksilla paikallisiin ei-leikattaviin kasvaimiin.

Markkinoilla olevat mistelivalmisteet eroavat toisistaan valmistustavoiltaan, sisällöiltään, konsentraatioiltaan ja isäntäpuiden vaihtelevuudella. Samaan aikaan, antroposofisella tavalla valmistetut tuotteet erottautuvat, koska käytössä on laaja valikoima isäntäpuita ja konsentraatioita  jotka mahdollistavat yksilöllisen hoidon potilaan tarpeiden mukaan: Suurin ero on lehtensä pudottavien puiden mistelilajien tehokkaamman sytotoksisen ja tulehdusta stimuloivan vaikutuksen ja miedommin vaikuttavien havupuiden mistelilajien välillä, jotka taas ovat hyödyllisiä palliatiivisessa terapiassa pitkälle edenneiden kasvainten hoidossa tai tapauksissa joissa potilas on yliherkkä tai heikko. Intoleranssitapauksissa tai tilanteissa joissa vaikutus on puutteellista, mistelilajin vaihto on yleensä hyödyllistä.

Annostelu vaihtelee eri valmisteiden välillä: fytoterapeuttisia mistelivalmisteita annostellaan vakiona kaikille potilaille mistelin lektiinimäärien mukaan. Antroposofiset valmisteet annostellaan yleensä yksilöllisesti, kasvaimen kehitysvaiheesta ja potilaan reaktioista riippuen. Yleensä aloitetaan pienellä annoksella, jota korotetaan asteittain riippuen taas siedettävyydestä ja tulehduksellisista-immunologisista reaktioista. Tässä erotellaan alkuvaihe, jossa annostusta nostetaan progressiivisesti ja ylläpitoterapia, jossa annostus pysyy vakiona tai – paremman reaktiokyvyn ylläpitämiseksi – rytminen ylös ja alas säätely annostuksessa. Kun matalat ja harvemmin käytetyt annokset ovat kyseessä, immuunivasteen stimulointi on etualalla, kun taas suuremmat annokset usein annettuina ovat tarkoitetut tuumorien inhibointiin.

[1] Stumpf, C., Ramirez-Martinez, S., Becher, A., Stein, G. M., Büssing, A., Schietzel, M.: Intratumorale Mistelapplikation bei stenosierendem Rezidiv eines Cardia-Carcinoms. Erfahrungsheilkunde 46, 1997, 509 – 513

[2] Stumpf, C., Schietzel, M.: Intrapleurale Instillation eines Extraktes aus Viscum album (L.) zur Behandlung maligner Pleuraergüsse. Tumordiagnostik und Therapie 15, 1994, 57 – 62  

© Dr. med. Dietrich Schlodder/PD Dr.med.Dr.rer.nat. Jörg M. Schierholz
Fischermuhle 1
,
DE-72348 Rosenfeld