Lääkärin valvonnassa

Mistelihoito tulee- kuten solunsalpaaja hoidonkin määrää erikoislääkäri- toteuttaa siihen perehtyneen lääkärin toimesta. Se vaatii paljon kokemusta, intuitiota ja näppituntumaa

www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Mistelin käyttö

(Katso myös www.mistel-therapie.de)

Lyhyesti: Misteliuutteet pistetään yleisimmin ihonalaisesti. Hoidon alussa on aina johdantovaihe, jolloin tarkkaillen haetaan yksilöllistä reaktiotasoa, jotta löydetään oikea annos ja valmiste. Tätä seuraa usein vuosia jaksottainen ylläpitohoito. Mistelihoito tulisi toteuttaa vain lääkärien valvonnassa, joilla on siihen riittävä kokemus

Lääkärin valvonnassa: Ensimmäinen mistelipistos tulisi aina antaa lääkärin valvonnassa, koska se saattaa aiheuttaa voimakkaankin ruumiillisen reaktion. Myöhemmin on mahdollista pistää myös itse.

Toivottu punoitus: Pistoskohdan punoitus on odotettu ja toivottu reaktio: se tuo esiin kuinka immuunijärjestelmä reagoi misteliuutteeseen.


Mistelivalmisteet annostellaan yleensä pistoksina. Niitä ei voi ottaa tabletteina tai kapseleina. Ruoansulatusnesteet mahassa ja suolistossa tekisivät valkuaisainepitoiset vaikuttavat aineet tehottomiksi. Ainoastaan tippamuodossa voivat vaikuttavat aineet suun limakalvojen kautta kulkeutua vereen. Tätä annostelua käytetään kuitenkin lähes yksinomaan lapsilla.

Yleensä misteliuutteet annostellaan  ihonalaisina pistoksina ja alussa hyvin pieninä pitoisuuksina. Annosta nostetaan hitaasti, kunnes  pistospaikkaan ilmaantuu punoitusta. Tämä paikallisreaktio ei ole sivuvaikutus vaan toivottu ilmiö. Se ilmentää kuinka immuunijärjestelmä vastaa: Elimistö erittää voimistuneesti ” immuunilähettejä” (sytokiineja) jotka aiheuttavat hennon tulehdusreaktion. Tulehdusreaktion ei tulisi olla kolmea, neljää senttimetriä laajempi halkaisijaltaan, muutoin annos on liian voimakas ja tulisi seuraavalla kerralla olla matalampi. Jos reagointia ei ilmene, voi olla avuksi, että vaihdetaan toiseen valmisteeseen jolla on toisenlainen vaikuttavien aineiden kirjo tai toisen emäpuun misteliin.

Koska reaktio yksittäistapauksissa saattaa olla voimakas - jopa homeopaattisilla annoksilla! -, tulisi ensimmäinen pistos antaa lääkärin valvonnassa. Myöhemmin on kyllä mahdollista pistää kotona itse tai antaa puolison tai jonkun kolmannen henkilön tehdä se puolestaan.

Jokainen mistelihoito on yksilöllinen hoitotapahtuma. Sen toteuttamiselle ei ole olemassa yhtä kaikille syöpäpotilaille sopivaa kaaviota. Mikä valmiste on se oikea kullekin potilaalle- tulee kokeillen löytää. On ihmisiä, jotka reagoivat jo vahvasti homeopaattisilla laimennuksilla ja on toisia, jotka tarvitsevat voimakkaan annoksen erityisen lektiinipitoista valmistetta reagoidakseen. Valmisteen valitsemiseksi tarvitaan tietoa, kokemusta ja lääkärin oikeaa asennetta. Osalla lääkäreistä on omat lemmikkinsä, tai suosivat tiettyjä valmisteita, koska heillä on niistä hyviä kokemuksia. Toisille on tärkeää, että valmiste tarjoaa laajan kirjon annostelu mahdollisuuksia.

Sairauden kulku tai reagointi valmisteelle voi tehdä välttämättömäksi hoidon aikana vaihdon toiseen valmisteeseen. Tämän vuoksi ei ole niin järkevää laskea hoitoa yhden valmisteen varaan.

  Mistelihoito antroposofisin valmistein vaatii paljon enemmän kokemusta ja tietoa kuin hoito fytoterapeuttisin valmistein, joilla hoito ei ole niin eriytynyttä valmisteen ja annoksen suhteen. Fytoterapeuttisin valmistein onkin helpompi toteuttaa yhtenäinen hoito kaikille- tätä arvostavat useat potilaat ja lääkärit – toisille on juuri yksilöllinen hoito tärkeää.

Antroposofisen mistelihoidon toteutukseen on olemassa seuraavat valmisteet: abnobaVISCUM®, HELIXOR®, Iscador®, Iscucin®, Isorel®

Fytoterapeuttisia valmisteita: Cefalektin®, Eurixor®, Lektinol®