www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Tutkimus

Antroposofiset lääkärit eivät hyljeksi prospektiivisia, satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia (RCT) tehoa arvioitaessa, vaikka pitkälti yksilöllinen lähtökohta antroposofisessa lääketieteessä edellyttäisi lisäksi monimuotoisia tutkimusasetelmia.
Viimeisten 20-30 vuoden aikana on toteutettu satoja tutkimuksia, jotka antavat positiivisia tuloksia antroposofisista hoitomenetelmistä vahvistaen antroposofisten lääkäreiden kokemuksen AL:n syntyvaiheista alkaen.
Laajasisältöisin katsaus AL:n tutkimuksiin Kienle et al. (2006) pohjaa 195 kliiniseen tutkimukseen ja 2090 tapauskertomukseen, jotka analysoitiin käyttäen strukturoituja (stratified) mittareita evaluaatioon ja vertailuun. Raportti sisältää yleiskatsauksen saatavilla olevaan tieteelliseen kirjallisuuteen koskien vaikuttavuutta, kustannuksia ja antroposofisen lääketieteen turvallisuutta ja se on ajantasaistettu Sveitsin valtion sosiaalivakuutuslaitoksen toimeenpaneman kansallisen täydentävää lääketiedettä arvioivan ohjelman (PEK) tuottamassa HTA (Health Technology Assessment Report) –raporttissa. 

Julkaisuja