Dr. Rudolf Steiner
(1861-1925)

Dr.med. Ita Wegman
(1876-1943)

 

www.alysivut.fi

Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Historia

Antroposofian kehittäjä, itävaltalainen filosofiantohtori ja tiedemies Rudolf Steiner (1861-1925) loi perustan antroposofiselle lääketieteelle yhdessä hollantilaisen lääkärin Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa . Ensimmäinen antroposofinen sairaala perustettiin Sveitsiin, Arlesheimiin vuonna 1921. Jo alusta alkaen potilaan kokonaishoitoon sisältyi hoitoeurytmia, taiteelliset terapiat, ja ulkoiset hoidot. Sairaalan läheisyyteen Arlesheimissa perustettiin farmaseuttinen laboratorio antroposofisten lääkäreiden potilaidensa hoitoon kehittämien lääkkeiden valmistamiseksi ammattimaisesti. Lähtökohta oli ensisijaisesti lääketieteellinen ei taloudellinen. Antroposofian periaattein laajennetun farmasian kehittäjiä olivat Rudolf Steiner ja Oskar Schmiedel (Itävaltalainen kemisti, 1887 – 1959) yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Heidän pyrkimyksenään oli täydentää farmasian ja lääketieteen tutkimukseen antroposofisen tutkimuksen esiin tuoma näkökulma ihmiseen ja luontoon. Jo 1920 luvun alussa antroposofiset lääkkeet olivat saatavissa Suomessa.

Ensimmäinen antroposofinen sairaala Arlesheimissa vuonna silloin 1921 ja nyt 2010