Uusia julkaisuja


Ajankohtaista


Goetheanum Dornach (CH)


Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Facebook: Täydentävät terveysnäkemykset

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kasvikurssi 2018

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kasvikurssi 2016:


YHTEISTYÖKUMPPANIT

alysivut.fi

Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMDOC


www.camdoc.eu


www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group meetings in the European Paliament
lue lisää...

CAM-seminaarit EU-Parlamenttissa
lue lisää...


CAMbrella: www.cambrella.eu

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...


Sivukartta

Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

 • Mitä on antroposofinen lääketiede (AL)?

AL on systeemi yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista (kokonaisvaltaista) lääketiedettä. Se on esimerkki hyvin toteutetusta länsimaisesta lääketieteestä, joka perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen, jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden. AL on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa.


Ita Wegman Klinikka Arlesheimissa (CH)

 • Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

AL:ttä voi harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen. AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttaa niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit. AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä, antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. Al:ttä harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgia. Esim. kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. Al on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.


Filderklinikka Stuttgartissa (DE)
 • Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. hoitoeurytmia ( eurytmiaterapia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito, taiteellisia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe)sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja. Al sisältää lisäksi ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet) joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat, jotka toimivat sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja avohoidossa. Mainittakoon vielä neuvonta ja antroposofinen psykoterapia. Lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Heidät on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.


Antroposofinen taideterapia

 • Mitä ovat antroposofiset lääkkeelliset valmisteet?

Antroposofiset lääkkeelliset valmisteet ovat tehty käyttäen mineraaleja, kasveja ja eläinperäisiä lähtöaineita ( kuten mehiläinen ja muurahainen) ja ovat kehitelty ja tuotettu antroposofisen ihmis- ja luonto näkemyksen pohjalta. Valmisteita on kaikissa eri antomuodoissa ja ne kattaa suuren määrän erilaisia käsikauppa valmisteita itsehoitoon sekä lääkärin määräämiä reseptivalmisteita.


Antroposofiset lääkeelliset valmisteet
 • Onko AL:n piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

AL:ttä opetetaan useissa lääketieteellisissä tiedekunnissa useissa maailman maissa. Euroopassa kahdessa maassa on oppituoli AL:ssä, Sveitsissä Bernissä ja Saksassa Witten/Herdeckessä. Usea antroposofinen tutkimuskeskus Euroopassa julkaisee vuosittain yhteensä yli sata tutkimusta AL:stä. Kuten muidenkin täydentävien ja vaihtoehtohoitojen (CAM) yhteydessä on pääpaino ”tosielämän” käytännön hoidon tehokkuudessa käyttäen siihen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Mainittakoon korkeatasoinen cognition based medicin menetelmä yksittäistapausten raportoinnissa. Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke

Uudemmat tieteelliset julkaisut vertaisarviolehdissä

 • Basic research
 • Clinical research: Single case studies and case series
 • Clinical research: Observational studies:
 • Clinical research: Non-randomised controlled trials
 • Clinical research: Randomized controlled trials
 • Health care service evaluation and health economics
 • Reviews
 • Medical education and professionalism


Witten/Herdecke Yliopisto (DE)

 • Potilaan voimaannuttaminen

Kuten moni muukin CAM terapia, korostaa AL potilaan itseparannus kykyä. Neuvonta ja eri AL:n hoidot auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen sekä tukien potilasta uudelleen saamaan vastuun elämästään.


Potilas on keskeinen Antroposofisessa lääketieteessä
 • Antroposofinen lääketiede Suomessa

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä (www.palvelukotisofia.fi) sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata.

Lisäksi hoitopedagogiikka on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Suomessa lääkäreiden yhteistyöelimenä on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry, perustettu 1993).

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry.(ALY), perustettu 1987. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin. SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.

Palvelutalo Sofia Helsingissä